Verhuurvoorwaarden G2-De Skischuur

 

Gehuurd materiaal:

Onder gehuurde materialen vallen ski’s, skistokken, skischoenen, snowboards, snowboardschoenen en helmen.

 

Huurder:

Degene die het materiaal huurt en gebruikt, hierna te noemen ‘huurder’.

 

Verhuurder:

Degene die het materiaal verhuurd, hierna te noemen ‘verhuurder’


Ontvangst van het gehuurde materiaal:

✔ Huurder is volledig verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal zodra huurder het in ontvangst neemt.

✔ Huurder blijft verantwoordelijk tot het gehuurde materiaal is geretourneerd.

✔ Het materiaal wordt in goede staat aangeboden en is geschikt voor normaal gebruik.

✔ Het dient dan ook in dezelfde staat teruggebracht te worden.

✔ De huurder dient het materiaal bij ontvangst te controleren op gebreken en dit voor gebruik te melden.

✔ Zo niet worden klachten nadien niet aanvaard.


Retourneren van het gehuurde materiaal:

✔ Bij het aflopen van de overeengekomen huurtermijn dient het materiaal te worden geretourneerd.

✔ Indien het materiaal niet teruggebracht wordt op de overeengekomen datum en tijdstip, blijft de huurder als enige    

    verantwoordelijk voor het materiaal dat hij in zijn bezit heeft tot het is terugbezorgd.

✔ Verhuurder kan een vergoeding vragen voor het niet tijdig terugbrengen van het gehuurde materiaal.

✔ Het huurmateriaal dient de huurder zelf te verzekeren tegen verlies, diefstal of breuk.


Schade of verlies van het gehuurde materiaal:

✔ De huurder blijft aansprakelijk voor alle schade aan of verlies van het gehuurde materiaal, met uitzondering van normale

    slijtage of verborgen gebreken.

✔ Voor iedere andere schade is de huurder aansprakelijk en moet deze bijgevolg de reparatie- of vervangingskosten van het

    materiaal betalen, tot een maximaal bedrag van de vervangingswaarde in nieuwstaat tegen de actuele winkelprijs,

    bovenop de huurprijs.

✔ De huurder verbindt zich ertoe deze kosten te voldoen binnen 8 dagen na het retourneren van het gehuurde materiaal.  

✔ Huurder ontvangt hier voor een factuur.

✔ Huurder kan deze factuur gebruiken bij het indienen van een aangifte en claim bij zijn/haar verzekeringsmaatschappij.


Bij huren van materiaal gaat de huurder accoord met de huurvoorwaarden.